EMDR

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR är en framgångsrik  behandlingsmetod,  som hjälper att minska besvären efter en traumatisk händelse.

Även om traumat ägde rum för många sedan är EMDR en effektiv behandlingsmetod. Sedan 1990 talet används behandlingsmetoden EMDR med goda resultat vid PTSD. EMDR kan också användas för att hjälpa människor att hantera ångest, panik, fobier, svår sorg, långvariga smärta och beroendeproblematik.

Vid EMDR användas ögonrörelsen och ligger fokusen på  känslor, tankar och fysiska sensationer i relation till traumat. Läs mer om EMDR i denna EMDR-broschyr

I flera europeiska länder rekommenderas EMDR som förstavalsbehandling vid PTSD. WHO (World Health Organisation) har erkänt EMDR som en evidensbaserad behandlingsmetod.

I Sverige har EMDR hittills inte haft det genombrott som det har haft i många närliggande länder.

Där min mission är att många människor ska lämna ett trauma bakom sig,  utbildar jag bland annat terapeuter, kuratorer, socionomer och coacher i EMDR. Information om aktuella EMDR kurser hittar du under ‘utbildningar’ eller på emdr-academy