Utbildning EMDR

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR är en effektiv, evidensbaserad psykoterapimetod, som understödjer läkningen efter bland annat PTSD. Även om traumat ägde rum för många sedan är EMDR en framgångsrik behandlingsmetod. Sedan 1990-talet används behandlingsmetoden EMDR med goda resultat vid PTSD. EMDR kan också användas för att hjälpa människor att hantera ångest, panik, fobier, svår sorg, långvariga smärta och beroendeproblematik. Vid EMDR användas ögonrörelsen och fokus ligger på känslor, tankar och fysiska sensationer i relation till traumat.

I flera europeiska länder rekommenderas EMDR som förstavalsbehandling vid PTSD. WHO (World Health Organisation) har erkänt EMDR som en evidensbaserad behandlingsmetod.

I Sverige har EMDR hittills inte haft det genombrott som det har haft i många närliggande länder.

ViduNova håller EMDR utbildningar, via EMDR Academy och erbjuder handledning och påbyggnadskurser för EMDR-terapeuter som vill utöka sin EMDR kompetens och /eller vill använda EMDR vid andra besvär än PTSD.