Jag rekommenderar varmt den här kursen.

Kursen i ptsd våren 2018 var mycket givande. Jeanettes föreläsningar är sakliga, och ger information som bara kan fås genom erfarenhet, vilken Jeanette tydligt har. Jag tar med mig många nya tankar och en del tekniker. Jag rekommenderar varmt den här kursen till alla som möter människor i sitt yrke. Kursen skulle kunna fördelas på tre dagar istället för två, det skulle vara intressant och lärorikt att ha mer tid för frågor och reflektion.

Carolinn
Färe Montessori

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.