”Hon är en av Sveriges ledande psykologer inom trauma. Hade velat klona henne och ha henne i alla kommuner.”

Sara Kindblom
Ordförande Novahuset

www.novahuset.com

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, online eller offline
samt deras anhöriga.  Du är alltid välkommen att kontakta oss för stöd, oavsett din ålder eller könsidentitet. Det kan handla om allt från att prata om kroppen,  porr, sex och relationer, till att få stöd med att hantera ett övergrepp, eller hjälp med att göra en polisanmälan. Vi har ingen anmälningsplikt och som
stödsökande har du alltid möjlighet att vara anonym. Vi erbjuder även workshops och föreläsningar i skolklasser och utbildar yrkesverksamma, exempelvis skol- och vårdpersonal. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder under ”anlita oss”.