Utbildning PTSD

Symtomen av PTSD är återupplevande, som plågsamma minnesbilder, överväldigande känslor, mardrömmar, undvikande, negativa tankar, låg självkänsla och överdriven vaksamhet. Obehandlat PTSD kan blir  långvarigt PTSD och långvarigt PTSD blir inte i undantagsfall underdiagnostiserat. Vid långvarigt PTSD utvecklar man ofta andra psykiska besvär som depression, fobi, apati, sömnproblematik, utmattning, tvångstankar eller tvångsbeteende, ångeststörningar, ätstörningar eller relationsproblem. Man kan även få problem med sin impulskontroll. Det finns också risk för att man utvecklar till exempel drog- eller alkoholberoende, detta för att man vill dämpa sina PTSD symtom. Även långvarig smärta är ett tillstånd som kan uppstå efter en traumatisk händelse.

Behandlaren kopplar inte automatisk samman klientens psykiska eller fysiska problem med en tidigare dramatiska händelse. De förbiser att fråga. Det är därför att ett långvarigt PTSD underdiagnostiseras och blir inadekvat behandlad. Kunskap och noggrann diagnostik är essentiellt för att kartlägga klientens problematik och erbjuda den optimala behandlingen.

Mer om PTSD kursen & anmälan