Utbildning PTSD

Symtomen av PTSD är återupplevande, som plågsamma minnesbilder, överväldigande känslor, mardrömmar, undvikande, negativa tankar, låg självkänsla och överdriven vaksamhet. Obehandlat PTSD kan blir  långvarigt PTSD och långvarigt PTSD blir inte i undantagsfall underdiagnostiserat. Vid långvarigt PTSD utvecklar man ofta andra psykiska besvär som depression, fobi, apati, sömnproblematik, utmattning, tvångstankar eller tvångsbeteende, ångeststörningar, ätstörningar eller relationsproblem. Man kan även få problem med sin impulskontroll. Det finns också risk för att man utvecklar till exempel drog- eller alkoholberoende, detta för att man vill dämpa sina PTSD symtom. Även långvarig smärta är ett tillstånd som kan uppstå efter en traumatisk händelse.

Behandlaren kopplar inte automatisk samman klientens psykiska eller fysiska problem med en tidigare dramatiska händelse. De förbiser att fråga. Det är därför att ett långvarigt PTSD underdiagnostiseras och blir inadekvat behandlad. Kunskap och noggrann diagnostik är essentiellt för att kartlägga klientens problematik och erbjuda den optimala behandlingen.

PTSD kursen ‘Psykologi av trauma’ finns även som onlinekurs. Onlinekursen är en inspelning av en face to face kurs. I stället för en två dagars kurs på plats får du 8 timmar video inklusive PowerPoint och några artiklar. Du kan studera PTSD kursen i din egen takt och på din egen plats innan du börjar din EMDR utbildning.

I stället för 4175 kronor betalar du 1750. Köper du kursen ‘Psykologi av trauma’ tillsammans med EMDR utbildningen då betalar du endast 1250 kronor för kursen ‘Psykologi av trauma’.  Alla priser på hemsidan är exklusiv moms.

Är du inte utbildat som leg. psykolog behöver du har läst en grundkurs i PTSD innan du kan få ett diplom i EMDR level 1.

PSYKOLOGI AV TRAUMA , grundkurs PTSD

När sorg och trauma går hand i hand