“Jag är mycket nöjd med att ha Jeanette som handledare. Hon är en väldigt trygg och kunnig handledare som hjälper mig att analysera och komma vidare i mina ärenden. Jag uppfattar Jeanette som tydlig, empatisk och professionell. Jag känner mig alltid stärkt efter en handledning.”

Vänligen Helene Samuelsson, leg. psykolog

 


“Under drygt ett års tid har jag gått i handledning hos Jeanette Niehof i samband med min certifiering som EMDR-terapeut.

Jag kan varmt rekommendera Jeanette som handledare. Varför?

Till att börja med så är Jeanette en otroligt kunnig psykolog och EMDR-terapeut med en bred kompetens. Dessutom har hon en  gedigen erfarenhet både i Sverige och i ett internationellt sammanhang.

Under varje handledningstillfälle upplevde jag att jag lärde mig saker och gick därifrån med nya insikter. Det som var extra värdefullt i det var att jag kände att Jeanette i handledningen gav mig de rätta verktygen för att sedan direkt kunna tillämpa dessa nya insikter i mitt kliniska arbete. I handledningen hade Jeanette en förmåga att utmana mig i mitt tänkande kring mina patienter och  hjälpte mig att ibland tänka “out of the box” när det varit nödvändigt. När jag inte visste hur jag skulle gå vidare hade Jeanette alltid tips vare sig det handlade om en ny behandlingsteknik eller exempel ur hennes egna kliniska arbete.

Söker du en handledare med unik spetskompetens gällande EMDR och Trauma då har du hittat rätt! Jag kan varmt rekommendera Jeanette som handledare.”

 

Vänliga hälsningar  Maja Vinnerljung, leg. psykolog


Jeanette har varit min EMDR handledare i mer ett år. Det märks att hon har mer än 25 år erfarenhet inom traumabehandling: hon har lätt att svara på frågor och använder många exempel av sin egen erfarenhet. Jeanette är en engagerad handledare som kontinuerligt uppdatera sin egen kunskap och har koll på senaste forskningen. Jeanette har inspirerat mig att lita på processen och på mig själv. Tack Jeanette!

Loraine Langenberg, leg. psykolog.