Självtest

Ibland är människor med om en traumatisk händelse såsom våldtäkt, rån, olycka eller naturkatastrof eller om man har hört att något allvarligt har hänt ens nära och kära.

Fundera över de följande reaktionerna som ibland förekommer efter en traumatisk händelse. Detta frågeformulär handlar om dina egna reaktioner på den traumatiska händelsen som du har varit med om.

Vänligen markera om du har upplevt något av nedanstående vid minst två tillfällen under den gångna veckan. Kryssa det som gäller för dig.

  
Օ   1. Upprörande tankar på eller minnen från händelsen som har kommit till dig mot din egen vilja.

Օ   2. Upprörande drömmar om händelsen.

Օ   3. Handlingar eller känslor som om händelsen inträffar på nytt.

Օ   4. Upprördhet inför sådant som påminner om händelsen.

Օ   5. Kroppsliga reaktioner (t.ex. hjärtklappning, magbesvär, svettningar, yrsel) vid påminnelser om händelsen.

Օ   6. Svårt att somna eller orolig sömn.

Օ   7. Irritabilitet eller vredesutbrott.

Օ   8. Svårt att koncentrera dig.

Օ   9. Ökad uppmärksamhet på möjliga faror och hot mot dig själv och andra.

Օ   10. Lättskrämdhet vid oväntade händelser.

Har du kryssat 6 eller fler? Då har du förmodligen ett Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Om du är intresserat kan du anmäla dig hos ViduNova genom kontaktformuläret.

Trauma Screening Questionnaire (TSQ) Brewin C.R., Rose S., Andrew B., Green J., Turner S., & Foa E. (2002). Brief screening instrument for posttraumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 181, 158-162. Svensk översättning: Per-Olof Michel, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. (reviderad: Arnberg, F. 2007)