Tack från kvinnojouren

Hej Jeanette, din kurs var mycket bra och jag känner redan att jag har användning för den nya kunskapen om PTSD som jag fått med mig. Det bästa med kursen var att det verkligen märks att du kan och har erfarenhet i ämnet, att du delade med dig av din egen erfarenhet i från behandling ger ämnet en grund av verklighet. Tack. 

 

Med vänliga hälsningar:

Eva Strålman 

Värnamo kvinnojour

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.