Evidensbaserad behandling

ViduNova riktar sina behandlingar mot det grundläggande problemet och vill inte endast behandla symtomen. Jag hjälper dig att få klarhet över orsaken till dina besvär och symtom. Tillsammans med dig letar vi efter en passande och effektiv behandling. I behandlingen använder jag psykoterapi i form av EMDR,  Kognitiv Beteende Terapi  (KBT), MI, familjkonstellation, hypnos och/eller mindfulness. Vi tittar på dina behov och preferenser.  

För en effektiv behandling arbetar jag vid behov tillsammans med en yogalärare som är vidareutbildad i trauma medveten yoga , fysioterapeut,  läkare eller psykiatriker med special kompetens inom trauma.

Behandlingen inleds med ett bedömningssamtal där du får att fylla i några frågeformulär. Därefter går vi igenom vad som är en lämplig behandlingsplan just för dig. 

Med hjälp av ditt godkännande skriver vi ett brev till din husläkare om dina besvär, diagnos och behandling.
Ett behandlingstillfälle är vanligtvis 45 minuter en gång i veckan. För en effektiv EMDR behandling behövs ibland ett dubbelt behandlingspass på 90 minuter. Ofta ges hemuppgifter som patienten arbetar med på egen hand. Hemuppgiften gör att behandlingstiden förkortas. EMDR/KBT är i regel en korttidsterapi på cirka 10-20 sessioner men är beroende på bakomliggande orsak. En kris eller ett enkelt trauma tar mindre tid än komplext trauma. Behandlingslängden kan alltså variera ifrån tre sessioner, t.ex. vid ny inträffat traumatisk händelse till över flera år t.ex. vid personlighetsproblematik som en följd av en traumatisk händelse.

ViduNova Trauma expertis Centrum är en privatklinik och har inte något avtal med Region Skåne. Högkostnadsskydd gäller inte.

Väntetiden är ungefär 4 månader. Tittar gärna på de olika online behandlingskurser på hemsidan. De är framgångsrika och man bespara genomsnitt 8 sessioner. Klienter som har läst en onlinekurs får förtur vid behandling.