Priser, anmälan samt GDPR

ViduNova är en privat mottagning vilket innebär att du själv kan anmäla dig utan remiss.

  • Kostnaden är 1250 SEK per session för privatpersoner (kontantbetalning görs med swish eller kort).
  • För varje session räknas 45 minuter kontakttid.
  • Återbud lämnas senast 24 timmar före bokad tid för att undvika kostnader
  • Högkostnadsskydd gäller ej

Många försäkringsbolag ersätter sina kunder för utlägg gällande krisstöd efter en dramatisk händelse, såsom en bilolycka. Läs igenom dina försäkringsvillkor för att se om du har rätt till ersättning.

Anmälan sker enklast via kontaktformuläret som du når via nedanstående knapp – Kontakt.

Just nu har jag 4 månaders väntetid och då placerar jag dig på min väntelista. Jag kontaktar dig upp så snart jag har möjlighet att påbörja din terapi.

GDPR, eller dataskyddsförordningen

ViduNova använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient. Den rättsliga grund som ViduNova namn har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen).  Verksamheten, precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Vill du veta mer om hur vi hantera dina uppgifter då kan du be om ett dokument via kontakt formuläret. I första samtalet informera vi dig om hur vi hantera dina uppgifter.