PTSD och sexuella trauman

“Var tredje kvinna har upplevt sexuella kränkningar”

ViduNova har speciell kompetens inom Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) och sexuella trauman för barn och vuxna. Behovet av expertis inom PTSD och sexuella trauman är stort. Många av mina klienter har upplevt att dem inte tidigare fått optimal behandling. De har känt att terapeuter inte vågar prata om den grundläggande orsaken till psykiska ohälsa, till exempel ett sexuellt trauma.

Om behandlaren då endast behandlar de besvär som utvecklas efter långvarigt PTSD och inte grundproblemet PTSD, kan du som klient inte återhämta dig helt. Därför är det viktigt att din terapeut har kunskap.

I andra länder, exempelvis Nederländerna, har terapeuter skyldighet att informera sina klienter om den erkända (evidensbaserade) behandlingen. När det gäller PTSD måste behandlaren informera om att EMDR och traumafokuserad KBT är dem mest använda och framgångsrika terapier som bör erbjudas i första hand.

En del av Sveriges befolkning utsätts någon gång under sin livstid för saker som är så pass svåra att man kan kalla det för en potentiell traumatisk händelse. Att vara med om en extrem händelse betyder inte automatiskt att man blir traumatiserad. Människor påverkas väldigt olika. Ungefär 25 % av människorna som har upplevt hotfulla händelser utvecklar ett PTSD. Var tredje kvinna har upplevt sexuella kränkningar av någon form i sitt liv, de flesta innan 24 års ålder. Obehandlat PTSD kan bli långvarigt PTSD och detta är ofta svårt att upptäcka för att man kan ha utvecklat många andra symtom.