ViduNova betyder “Ny Vy” på esperanto

– Vi erbjuder nya insikter och perspektiv så du får ett klarare synsätt och mer kunskap

Specialistkompetens

ViduNova har specialistkompetens inom Post Traumatisk Stressyndrom (PTSD), EMDR och komplicerad sorg för barn och vuxna. Jag vill vara ett stöd i tillfrisknandeprocessen för människor som har hamnat i en kris, långvarig sorg, samt en hjälp för de som har utvecklat ett PTSD efter en chockerande händelse, svår barndom eller mobbning.

Genom ett gott och professionellt bemötande tillsammans med en erkänt, framstående behandling upplever mina klienter rehabilitering, ökat självförtroende och en ny positiv framtidssyn.

Kompetensökning

Jag vill öka kompetensen inom traumabehandling för psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, läkare och psykiatriker. I mina utbildningar och handledning erbjuds deltagare nya synpunkter och högre professionalism genom kunskap-, kompetens- och personlig utveckling.