Jeanette Niehof

leg. psykolog | cert. psykotraumaterapeut

Jag är uppvuxen och utbildad i Nederländerna och har 20 års erfarenhet inom traumabehandlingen. 2009 flyttade jag med min familj, för min mans jobb, till Sverige. Jag har upplevt att det finns bristande kunskap i Sverige om PTSD behandling och komplicerad (traumatisk) sorg. De flesta av mina svenska klienter har tidigare träffat flera andra terapeuter utan det önskade resultatet.

Min mission är att förbättra behandlingen för traumatiserade människor i Sverige genom kurser, föreläsningar, handledning och behandling. 


Jag,  Jeanette (1968) är legitimerad logoped (1989) och legitimerad psykolog (1995) i Sverige och Nederländerna.  Jag är certifierad psykotraumaterapeut (NL) och certifierad EMDR terapeut och handledare inom Europa (EMDR International Association, EMDRIA). Jag har steg 1 & 2 i Kognitiv Beteende Terapi sedan 2003. Jag har en utbildning som primärvårdspsykolog och är mindfulness instruktör.

Jag har under min akademiska studie läst den grundläggande Humanistiska psykologin och vidareutbildat mig som personlig coach i enneagrammet(en dynamisk personlighetsmodell) samt har jag vidareutbildning i familjeterapi, lösningsfokuserad terapi och sexologi. Jag är hypnos practitioner  och diplomerad rökavvänjare och är registrerad som rökavvänjarutbildare i Sverige och MI-lärare inom Region Skåne.

Jag är aktiv i styrelsen för den svenska EMDR föreningen (www.emdr.se) 

`Jag har utvecklat ett framgångsrik onlinebehandlingsprogram för kvinnor med sexuella trauman.´

Jag har utvecklat ett beteende förändringsprogram för levnadsvanor och har utbildat vårdpersonal i detta förändringsbeteende program inom Region Skåne.

Jag utvecklar ett behandlingsprogram för kvinnor med sexuella trauman. Ett sexuellt trauma kan t.ex. vara incest, våldtäkt, övergrepp, sex mot din vilja, att någon hade sex med dig medan du somnade eller att en på annat sett gick över dina intima gränser. 

Jag har även utvecklat tre online bearbetningskurs.

    • En för för människor som har varit med om upprepade trauma som en otrygg barndom eller mobbning.
    • En för en enkel traumatisk händelse

      I Nederländerna har jag arbetat på sjukhuset ‘Isala Kliniken’ i Zwolle och har i nästan 10 år haft ett eget företag; ‘Ithaka Psykolog praktik’, en praktik med fokus på traumabehandling, med speciell inriktning på sexuellt trauma. Jag har lång erfarenhet i behandling av komplexa trauman.  I Sverige började jag årsskiftet 2011 arbeta på Hälsoenheten på Skånes Universitets Sjukhus som psykolog, rökavvänjare och beteendeterapeut. 2013 till 2015 har jag arbetat på Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade som psykolog/ psykotraumaterapeut.   

      Internationellt är Nederländerna känt för sin höga standard inom psykologin. En stor del av världens psykotraumaforskning kommer från Nederländerna. I Nederländerna var jag en av de första registrerade EMDR terapeuter och var aktiv i EMDR utbildningskommitté.