Om Jeanette Niehof

leg. psykolog | cert. psykotraumaterapeut

Jag är uppvuxen och utbildad i Nederländerna och har drygt 20 års erfarenhet inom traumabehandlingen. 2009 flyttade jag med min familj, för min mans jobb, till Sverige. Jag har upplevt att det finns bristande kunskap i Sverige om PTSD behandling och komplicerad (traumatisk) sorg. De flesta av mina svenska klienter har tidigare träffat flera andra terapeuter utan det önskade resultatet.

Min mission är att förbättra behandlingen för traumatiserade människor i Sverige genom EMDR utbildningar, PTSD och MI  kurser, föreläsningar, handledning och behandling. 


Jag,  Jeanette  är legitimerad logoped (1989) och legitimerad psykolog (1995) i Sverige och Nederländerna.  Jag är certifierad psykotraumaterapeut (NL) och EMDR terapeut, handledare och utbildare. Jag har steg 1 & 2 i Kognitiv Beteende Terapi sedan 2003. Jag har en utbildning som primärvårdspsykolog och är mindfulness instruktör.

Jag har under min akademiska studie läst den grundläggande Humanistiska psykologin och vidareutbildat mig som personlig coach i enneagrammet(en dynamisk personlighetsmodell) samt har jag vidareutbildning i familjeterapi, lösningsfokuserad terapi och sexologi. Jag är hypnos practitioner  och diplomerad rökavvänjare och är registrerad som rökavvänjarutbildare i Sverige och MI-lärare inom Region Skåne.

“Jag har utvecklat ett framgångsrika digitala kurser för kvinnor med sexuella trauman”

Jag har utvecklat ett beteende förändringsprogram för levnadsvanor och har utbildat vårdpersonal i detta förändringsbeteende program inom Region Skåne. 

Jag har utvecklat fyra populära digitala bearbetningskurser Från trauma till kraft.  Många läser den medan de står på väntelistan eller när de är i behandling hos en samtalsterapeut utan trauma kompetens. De fyra är:

I Nederländerna har jag arbetat på sjukhuset ‘Isala Kliniken’ i Zwolle och har i nästan 10 år haft ett eget företag; ‘Ithaka Psykolog praktik’, en praktik med fokus på traumabehandling, med speciell inriktning på sexuellt trauma. Jag har lång erfarenhet i behandling av komplexa trauman.  I Sverige började jag årsskiftet 2011 arbeta på Hälsoenheten på Skånes Universitets Sjukhus som psykolog, rökavvänjare och beteendeterapeut. 2013 till 2015 har jag arbetat på Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade som psykolog/ psykotraumaterapeut.   Internationellt är Nederländerna känt för sin höga standard inom psykologin. En stor del av världens psykotraumaforskning kommer från Nederländerna. I Nederländerna var jag en av de första registrerade EMDR terapeuter och var aktiv i EMDR utbildningskommitté. Även i Sverige har jag varit aktiv i styrelsen för EMDR Sverige och startade 2022 tillsammans med några andra terapeuten EMDR föreningen. En Förening som vill utveckla EMDR, lära ut bättre protokoll med KBT perspektiv och integrera fler effektiva verktyg för traumabearbetning.

Läs mer på: https://jeanetteniehof.se

Om Jonna Sjölin

leg. psykolog | 

Jag är legitimerad psykolog med 10 års erfarenhet av patientarbete. Jag är utbildad i Sverige och Danmark.

Jag började min karriär inom primärvården i Malmö där mina huvudsakliga arbetsuppgifter var att bedriva KBT behandlingar. Jag valde sedan att gå vidare och arbeta inom psykiatrin och tog anställning på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning  i Helsingborg. Jag arbetade där i fem år med utredning, diagnostisering och KBT-behandling.

Jag har en bred erfarenhet och kompetens inom flertalet områden såsom olika ångest- och depressionstillstånd, relationsproblem, personlighetssyndrom, samt utvecklingsrelaterade funktionsvariantioner såsom ADHD och autism. Jag har mångårig vana av att träffa och behandla personer som lider av trauma och PTSD; jag brinner för patientgruppen och behärskar flera behandlingsmetoder inom detta fält.

Det är min fulla övertygelse att ett respektfullt och ett förtroendeingivande bemötande, där patienten är delaktig i alla steg i behandlingsprocessen är grunden för ett gott psykoterapeutiskt arbete. Jag anser att det är av yttersta vikt att ha kunskapen och nyfikenheten  att möta alla patienter där de befinner sig just nu. Detta ställer krav på att behandlaren bemästrar flertalet psykoterapeutiska metoder och har kunskap inom diagnostisk för att kunna erbjuda den bästa behandlingen för varje patient.

De senaste två åren har jag arbetat med digital psykoterapi och jag har därmed god vana av att träffa och behandla klienter digitalt.