Online behandling & kurser2021-10-28T08:27:56+00:00

Behandlingar och kurser online

Jag har även webbaserade samtal med mina klienter som bor i norra Sverige eller utomlands. Nu under Coronatider har jag också onlinesamtal med mina klienter som bor nära. Även EMDR terapi fungerar utmärkt online.

Det finns mycket förutfattade meningar om att traumadrabbade som till exempel varit med om sexuellt våld inte skulle kunna gå i internetförmedlad behandling. Resultatet av studien leder förhoppningsvis till att fler får tillgång till hjälp till återhämning och förnyad livskvalitet efter svåra upplevelser. läs mer»

Populära  digitala kurser:

Från trauma till kraft »

Jag har utvecklat fyra populära digitala bearbetningskurser Från trauma till kraft.  Många läser den medan de står på väntelistan eller när de är i behandling hos en samtalsterapeut utan trauma kompetens. De fyra är:

Frigörelse från skam »

Självmedkänsla »

Go to Top