Hos ViduNova använder vi olika behandlingsmetoder. För att kunna erbjuda våra klienter en skräddarsydd behandling är vi utbildade i olika framgångsrika och av Socialstyrelsen rekommenderade behandlingsmetoder såsom EMDR,KBT, MI och Mindfulness.

Omfattande information om EMDR hittar du på nästa sidan.