Det röda tältet

En trygg mötesplats för kvinnor med negativa sexuella erfarenheter.

Vill du bryta din ensamhet och få starkare självkänsla?

I Det Röda Tältet träffar du andra kvinnor och får du allt stöd du behöver för att komma vidare i din resa. Det är en skyddad mötesplats där du kan känna dig trygg och får hjälp, stöttning och kunskap.  I Det Röda Tältet ligger fokus på gemenskap, att mötas, att få bättre relationer och ökat självförtroende.

Detta ingår i Det Röda Tältet

         •   Digital mötesplats
         •   Resväska
         •   Kompis
         •   10 gruppcoachingssessioner
         •   Braintraining
         •   Varannan vecka inspiration

[1] Efter Anita Diamants bestseller The red tent.