Det Röda Tältet

Det Röda Tältet är ett online behandlingsprogram med 5 olika modular som riktar sig mot behandling av sexuella trauman. Det Röda Tältet för kvinnor som vill komma vidare i sitt liv och vill släppa det förflutna. Det Röda Tältet är för dig som liv leva i mer harmoni och lugn.

Det finns även en online bearbetningskurs för män med sexuella trauman

För vem?

Det Röda Tältet är en online gruppbehandling för kvinnor med negativa sexuella erfarenheter. Alla kvinnor som har utsatts för olika slags negativa sexuella händelse är välkomna. Det spelar ingen roll när i livet traumat har hänt och hur medveten du är om vad som har hänt. Du kan ha varit med om incest när du var liten, har blivit våldtagen när du var 16 eller att en hade sex med dig medan du sov när du var 32.

Känslor

En del kvinnor har det svårt att minnas och är inte säker på att de har varit utsatta. Det är du som avgör vad du behöver. Du vill bli av med ångest, oro och panikkänslor. Du kanske undviker att vara för nära dina känslor, du kan eventuellt prata om det som har hänt, men du har svårt att gå in och tillåta dina känslor. Kanske är du är rädd för att tappa kontrollen. Du vill inte längre blunda för att du behöver adekvat behandling. Du välkommen i att vara med i Det Röda Tältet.

Gemenskap

Du kommer till en gemenskap med andra kvinnor som har liknande upplevelse och samma mål som du. Det Röda Tältet är på distans och samtidigt väldig närvarande. Du har frihet och du bestämmer själv när, var och hur ofta du investerar tid in din bearbetningsprocess. Du gör din resa i din egen takt, samtidig som jag, som psykotraumaterapeut guidar dig.

Du kan delta i gemenskapen i en hemlig Facebookgrupp, och i ett telefoniskt gruppmöte varannan fredag klockan 8.30, men du kan också bestämma att göra endast online kurserna.

Kurser

 

 1. Insikt och förståelse
  Självstudiekurs för att öppna dina ögon, ditt hjärta och din hjärna. Du kommer att kunna se och förstå sambandet mellan besvär, bekymmer, psykisk ohälsa och det sexuella traumat.
 2. Bearbetning
  I den här modulen lär du dig att lämna ditt trauma bakom dig. Du tar steget mot harmoni, läkning och helande så att du kan leva det liv du önskar.
 3. Frigörelse från skam
  Du lär dig omvandla din skam till självmedkänsla och mod. När din skam får komma fram ur ditt mörkaste inre och ut i ljuset, kommer du att omvandla den, läka dina sår, uppskatta dig själv för den du är och börja bygga relationer.
 4. Släpp taget
  Att vara traumatiserad leder till att du sitter fast i traumat. I denna modul lär du dig släppa trauman och, om du är redo för det och vill, kan du lära dig förlåta. Att förlåta gör du för dig själv och aldrig för någon annan.
 5. Självmedkänsla
  Att ha ett sexuellt trauma leder nästan alltid till negativa uppfattningar om en själv. Du tänker att du är smutsig, dum eller värdelös. I denna modul kommer du lära dig att tycka om dig själv och älska dig själv. Du är värdefull.

 

Bearbetningskurser

 

Gruppsupport

Fördelar med gruppsupport är att du kan känna igen dig, att du inte är ensam. En annan fördel är att andra sätter ord på det du känner och hjälper dig att få mer insikt. I en grupp kan man helt enkelt lära sig av varandra.

Mer information om Det Röda Tältet hittar du här.