Sedan 2015 har jag haft ett eget företag ViduNova trauma expertiscentrum. Där träffar jag många kvinnor med sexuella trauman från barndomen eller senare i livet. De flesta av mina svenska klienter har tidigare träffat flera andra terapeuter utan det önskade resultatet. Många har aldrig vågat berätta till sin terapeut om sina negativa sexuella upplevelser.
När min väntelista blev längre än 3 månader funderade jag hur jag skulle kunna nå fler kvinnor. En online mötesplats och en online gruppbehandling verkar vara lösningen. Jag pratade med kvinnor och har samskapat en del av mina material med dem.

Min mission är att bryta ensamheten och förbättra livet för kvinnor som har negativa sexuella erfarenheter. Jag hjälper dig att lämna skuld, skam och negativa tankar och lära respektera dig själv för den du är.