Facebook Linkedin

Jag har även webbaserade samtal med mina klienter som bor högre upp i Sverige eller utomlands.

Och nu under Corona tiden har jag också online samtal med mina klienter som bor nära. Även EMDR terapi fungerar utmärkt online.

Jag har utvecklat olika populäre online kurser.

Bearbetning

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

Släppa eller förlåta