Det Röda Tältet

Det Röda Tältet är ett online behandlingsprogram med 6 olika kurser som riktar sig mot behandling av sexuella trauman. Det Röda Tältet för kvinnor som vill komma vidare i sitt liv och vill släppa det förflutna. Det Röda Tältet är för dig som liv leva i mer harmoni och lugn.

För vem?

Det Röda Tältet är en online gruppbehandling för kvinnor med negativa sexuella erfarenheter. Alla kvinnor som har utsatts för olika slags negativa sexuella händelse är välkomna. Det spelar ingen roll när i livet traumat har hänt och hur medveten du är om vad som har hänt. Du kan ha varit med om incest när du var liten, har blivit våldtagen när du var 16 eller att en hade sex med dig medan du sov när du var 32.

Känslor

En del kvinnor har det svårt att minnas och är inte säker på att de har varit utsatta. Det är du som avgör vad du behöver. Du vill bli av med ångest, oro och panikkänslor. Du kanske undviker att vara för nära dina känslor, du kan eventuellt prata om det som har hänt, men du har svårt att gå in och tillåta dina känslor. Kanske är du är rädd för att tappa kontrollen. Du vill inte längre blunda för att du behöver adekvat behandling. Du välkommen i att vara med i Det Röda Tältet.

Gemenskap

Du kommer till en gemenskap med andra kvinnor som har liknande upplevelse och samma mål som du. Det Röda Tältet är på distans och samtidigt väldig närvarande. Du har frihet och du bestämmer själv när, var och hur ofta du investerar tid in din bearbetningsprocess. Du gör din resa i din egen takt, samtidig som jag, som psykotraumaterapeut guidar dig.

Du kan delta i gemenskapen i en hemlig Facebookgrupp, och i ett telefoniskt gruppmöte varannan fredag klockan 8.30, men du kan också bestämma att göra endast online kurserna.

Kurser

Det Röda Tältet är ett behandlingsprogram för dig som vill gå vidare, få bättre relationer och starkare självkänsla.

Gruppterapi

Fördelar med gruppterapi är att du kan känna igen dig, att du inte är ensam. En annan fördel är att andra sätter ord på det du känner och hjälper dig att få mer insikt. I en grupp kan man helt enkelt lära sig av varandra.

Mer information om Det Röda Tältet hittar du här.