ViduNova har som vision att öka kunskapen och kompetensen om PTSD. Jag tycker att det är viktig att mina klienter, anhöriga och utsätta yrkesman få mer kunskap om PTSD. Därför anordnar jag gratis föreläsningar som handlar om PTSD.