Handledning

I handledning ges möjlighet till reflektion kring din egen roll och klientens problematik och person och hur detta gestaltar sig i behandlingsrelationen. Handledningen är strukturerad, aktiv och målinriktad med fokus på aktuella situationer som uppstår i arbetet. Under handledningen ges utrymme för reflektion kring vad som händer i kontakt med dina klienter eller kollegor. Under handledning får deltagarna nya synsätt, ökar de sin kompetens och motverkar yrkesmässig utslitning. Handledning ska stärka och skydda.

Omfattning och format kan variera utifrån behov. Handledning kan ske individuellt, i grupp (max 7 personer) och omfattar cirka 1,5 – 2 timmar åt gången.

Kostnad
Kostnaden för individuell handledning är 1650 SEK (inklusive moms). För en session räknas en utbildningstimme om 45 minuter.

EMDR Handledning

Psykologer eller psykoterapeuter som är under utbildning till EMDR terapeut är välkomna. Även kvalificerade EMDR terapeuter som behöver ett bollplank eller önskar kunskap inom att använda EMDR relaterad till beroende, smärta, sorg, fobi, svag självbild eller vrede och hämnd kan ta kontakt med ViduNova. 

Även EMDR terapeuter som är under utbildning till EMDR handledare kan få handledning över sin handledning.  

Välkommen att kontakta oss om handledning här.

MI Handledning

ViduNova erbjuder handledning i MI för personal som har deltagit i en MI kurs. Handledningen är strukturerad, aktiv och målinriktad med fokus på aktuella situationer som uppstår i samtalen i verksamheten.

Välkommen att kontakta oss om handledning här.