Handledning

I handledning ges möjlighet till reflektion kring din egen roll och klientens problematik och person och hur detta gestaltar sig i behandlingsrelationen. Handledningen är strukturerad, aktiv och målinriktad med fokus på aktuella situationer som uppstår i arbetet. Under handledningen ges utrymme för reflektion kring vad som händer i kontakt med dina klienter eller kollegor. Under handledning får deltagarna nya synsätt, ökar de sin kompetens och motverkar yrkesmässig utslitning. Handledning ska stärka och skydda.

Omfattning och format kan variera utifrån behov. Handledning kan ske individuellt, i grupp (max 7 personer) och omfattar cirka 1,5 – 2 timmar åt gången.

Kostnad
Kostnaden för individuell handledning är 1650 SEK (inklusive moms). För en session räknas en utbildningstimme om 45 minuter.

“Jag är mycket nöjd med att ha Jeanette som handledare. Hon är en väldigt trygg och kunnig handledare som hjälper mig att analysera och komma vidare i mina ärenden. Jag uppfattar Jeanette som tydlig, empatisk och professionell. Jag känner mig alltid stärkt efter en handledning.”

Vänligen Helene samuelsson, leg psykolog

EMDR Handledning

Psykologer eller psykoterapeuter som är under utbildning till EMDR terapeut är välkomna. Även kvalificerade EMDR terapeuter som behöver ett bollplank eller önskar kunskap inom att använda EMDR relaterad till beroende, smärta, sorg, fobi, svag självbild eller vrede och hämnd kan ta kontakt med ViduNova. 

Även EMDR terapeuter som är under utbildning till EMDR handledare kan få handledning över sin handledning.  

Välkommen att kontakta oss om handledning här.

“Under drygt ett års tid har jag gått i handledning hos Jeanette Niehof i samband med min certifiering som EMDR-terapeut.Jag kan varmt rekommendera Jeanette som handledare. Varför? 

Till att börja med så är Jeanette en otroligt kunnig psykolog och EMDR-terapeut med en bred kompetens. Dessutom har hon en  gedigen erfarenhet både i Sverige och i ett internationellt sammanhang. 

Under varje handledningstillfälle upplevde jag att jag lärde mig saker och gick därifrån med nya insikter. Det som var extra värdefullt i det var att jag kände att Jeanette i handledningen gav mig de rätta verktygen för att sedan direkt kunna tillämpa dessa nya insikter i mitt kliniska arbete. I handledningen hade Jeanette en förmåga att utmana mig i mitt tänkande kring mina patienter och  hjälpte mig att ibland tänka “out of the box” när det varit nödvändigt. När jag inte visste hur jag skulle gå vidare hade Jeanette alltid tips vare sig det handlade om en ny behandlingsteknik eller exempel ur hennes egna kliniska arbete. 

Söker du en handledare med unik spetskompetens gällande EMDR och Trauma då har du hittat rätt! Jag kan varmt rekommendera Jeanette som handledare. “

Vänliga hälsningar Maja Vinnerljung, leg psykolog

MI Handledning

ViduNova erbjuder handledning i MI för personal som har deltagit i en MI kurs. Handledningen är strukturerad, aktiv och målinriktad med fokus på aktuella situationer som uppstår i samtalen i verksamheten.

Välkommen att kontakta oss om handledning här.