“Jag ser mina klienter som en likvärdig partner”

Jag ser ett respektfullt bemötande som en nyckel för det psykoterapeutiska arbetet. Det grundläggande förhållningssättet kommer utifrån humanistisk psykologi i vilken fokus ligger på personligt ansvar, fri vilja och individens strävan efter att växa som person och nå så hög grad av välmående som möjligt. Jag ser mina klienter som en likvärdig partner i samtalet. Hos ViduNova är det Vi och Du tillsammans. Gemensamt arbetar vi för din återhämtning.

“Min samtalsstil bygger på ett empatiskt, reflektivt lyssnande”

Jag använder även MI, från engelskans Motivational Interviewing, motiverande samtal på svenska.  MI är en klientcentrerad samtalsstil som bygger på ett empatiskt, reflektivt lyssnande. Att känna sig sedd, förstådd och lyssnad på leder till en känsla av delaktighet och en ökad tilltro till sin egen förmåga att klara av en förändring som ger ett ökat självförtroende.

Jag erbjuder en lugn samtalsmiljö i en fin lokal där jag bjuder på en kopp te eller kaffe.