Utbildningar

Min specialistkompetens inom Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD), sexuella trauman, EMDR och MI vill jag dela med  andra professionella. Önskan är att öka kompetensen inom traumabehandling för olika behandlaren såsom psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, läkare, psykiatriker och även coacher och lärare, så att fler klienter får rätt behandling.

I ViduNovas utbildningar och handledning erbjuds deltagare nya synpunkter och högre professionalism genom kunskap-, kompetens- och personligutveckling.

Avbokningsvillkor för kurser och grupphandledning

  • Avbokning av handledning sker senast 48 timmar innan bokad tid, för att undvika kostnader.
  • Vid avbokning av kurs senast fyra veckor före kursstart återbetalas kursavgiften minus en fakturaavgift på 650 sek.
  • Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid förhinder kan deltagare kostnadsfritt överlåta sin plats till en kollega.