Livet har blivit lättare

Jag har gått sammanlagt  tre år i samtalsterapi både psykodynamisk och kbt utan symtomlättnad innan jag kom till Jeanette och påbörjade emdr-behandling med henne. På några få korta månaders behandling har jag upplevt att mina nivåer av ångest  har sjunkit på ett sätt jag inte vågat hoppas på. Livet är lättare. Jag har också upplevt mig förstådd. Det som tidigare varit svårförklarligt har fått förklaringar. Jag har större tillförsikt inför att kunna möta utmaningar i vardagen och önskar att jag fått möjlighet att få del av behandlingen tidigare i livet”. / Sara

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.