Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing) är en samtals-metodik som är patientcentrerad och samtidigt vägledande. MI används för att hjälpa människor med olika sorters hälsoproblem där beteendeförändring är viktig och där patientens motivation är av avgörande betydelse. Grunden i MI är att aktivera patientens egen motivation till förändring. Den övergripande ”andan” i MI brukar beskrivas som samarbetsinriktad, framkallande och respektfull inför patienternas autonomi. MI är en väl utvärderad och effektiv samtalsteknik. Brister i kommunikation ger fler vårdskador än brister i rent medicinsk kompetens visar internationell forskning. Ökade färdigheter i patient-kommunikation är därför en viktig del i patientsäkerhetsarbetet för en god vård.

Intresset för MI är stort, såväl inom hälso- och sjukvården som inom kriminalvård, socialvård och skola.

I kursen MI som ViduNova erbjuder anläggs ett perspektiv för samtal med traumatiserade människor. Vid behov kan vi bredda fokus mot ett transkulturellt perspektiv för kommunikation med invandrare och flyktingar, samt hur man arbetar med tolk.