Utbildning: Möta barn och unga i sorg och trauma

Tio barn om dagen mister en förälder. En procent mister ett syskon innan de fyller arton. En
fjärdedel av oss alla lever i otrygga hemförhållande som påverkar deras vardag.
Sorg och trauma kan även upplevas vid andra förluster och traumatiska händelser som
skilsmässa, sjukdom, missbruk, fosterhemsplacering, flykt, våld, sexuella övergrepp,
mobbing med mera. Varje pedagog träffar dagligen dessa barn, många med begränsad
kunskap om sorg och PTSD.
Efter kursdagarna har du fördjupat kunskaperna kring barn, sorg och trauma. Med den nya
kunskapen kommer du att känna dig tryggare och kompetentare att förstå och möta barn
och unga. Teori kommer varvas med patientfall, interaktiva övningar och film.

läs mer här: 

Utbildning MI

Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing) är en samtals-metodik som är klientcentrerad och samtidigt vägledande. MI används för att hjälpa människor med olika sorters hälsoproblem där beteendeförändring är viktig och där klientens motivation är av avgörande betydelse. Grunden i MI är att aktivera klientens egen motivation till förändring. Den övergripande ”andan” i MI brukar beskrivas som samarbetsinriktad, framkallande och respektfull inför klienternas autonomi. MI är en väl utvärderad och effektiv samtalsteknik. Brister i kommunikation ger fler vårdskador än brister i rent medicinsk kompetens visar internationell forskning. Ökade färdigheter i klient-kommunikation är därför en viktig del i patientsäkerhetsarbetet för en god vård.

Intresset för MI är stort, såväl inom hälso- och sjukvården som inom kriminalvård, socialvård och skola.

NY KURS

Motiverande samtal för dig som möter människor i sorg och kris

När vi möter en människa i sorg kan de behöva prata om sexualitet, övergrepp, våld i nära
relationer, sjukdom eller självmord. Du som möter människor i sorg behöver veta hur du ska
möta svåra och känsliga samtalsämnen.
Vi undviker att ta upp känsliga ämnen när vi inte känner oss tillräckligt kompetenta.
Forskning har visat att många klienter hade önskat att prata om det. Människor i sorg vill,
och behöver, prata om det som har hänt.
Kursen i motiverande samtal, med compassionfokuserad kommunikation passar dig som vill
förbättra din samtalskompetens när du träffar människor i sorg
Vi går igenom olika teorier om sorg och den forskning som finns.
Under tre dagar lär du dig att använda samtalsmetodiken i mötet med sörjande. Du får lära
dig hur du professionellt kan ta upp känsliga ämnen.
Kursen tillhandahåller teorin bakom MI, men fokus ligger på övningarna. Efter tre dagar
behärskar du grunderna i motiverande och compassionfokuserade samtal. Du kommer att
känna dig säkrare i kommunikationen med sörjande.
Kursen riktar sig till dig som aktivt arbetar med att möta människor i sorg.
För att få ett diplom är det obligatorisk närvaro under kursdagarna samt genomförandet av
en hemuppgift.