Utbildning MI

Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing) är en samtals-metodik som är klientcentrerad och samtidigt vägledande. MI används för att hjälpa människor med olika sorters hälsoproblem där beteendeförändring är viktig och där klientens motivation är av avgörande betydelse. Grunden i MI är att aktivera klientens egen motivation till förändring. Den övergripande ”andan” i MI brukar beskrivas som samarbetsinriktad, framkallande och respektfull inför klienternas autonomi. MI är en väl utvärderad och effektiv samtalsteknik. Brister i kommunikation ger fler vårdskador än brister i rent medicinsk kompetens visar internationell forskning. Ökade färdigheter i klient-kommunikation är därför en viktig del i patientsäkerhetsarbetet för en god vård.

Intresset för MI är stort, såväl inom hälso- och sjukvården som inom kriminalvård, socialvård och skola.

I kursen MI eller klientcentrerade kommunikationskursen som ViduNova erbjuder anläggs ett perspektiv för mer utmanande samtal som till exempel sexualitet, övergrepp, våld i nära relationer, sjukdom eller självmord.  Vid behov kan vi bredda fokus mot ett transkulturellt perspektiv för kommunikation med invandrare och flyktingar, samt hur man arbetar med tolk.

Nästa kurs: 3, 4, & 25 oktober 2019

Mer information om MI utbildningen och anmälan