Innan jag kom till ViduNova var mitt liv som en karusell som bara snurrade fortare och fortare. Jag åt massor av mediciner som gav mig biverkningar och då fick jag nya mediciner mot biverkningarna. När jag sa till läkarna att medicinerna inte gjorde mig bättre blev reaktionen: “Men du behöver dem ju!”.

Redan efter första EMDR-sessionen var det som om min överhettade hjärna äntligen kunde koppla av och jag kände ett inre lugn jag inte känt på länge. Min familj och mina vänner märkte direkt en förbättring som blev tydligare efter varje behandling.

I dag, tre år senare, är jag fortfarande symptom- och medicinfri. Jag var arbetsoförmögen på grund av diagnosen “terapiresistent epilepsi av okänt ursprung”. När Jeanette redan vid första besöket hade en alternativ förklaring till symptomen  – stress orsakad av trakasserier på arbetsplatsen  – var det en enorm lättnad. Äntligen någon som lyssnade på mig och tog mig på allvar.

Då ska man komma ihåg att jag redan varit hos fyra neurologer, en psykiater och en psykolog och ingen hade ifrågasatt epilepsidiagnosen trots att inga mediciner hjälpte.

Att vända mig till ViduNova var den bästa investering jag kunde ha gjort i min hälsa och mitt liv! I dag jobbar jag heltid igen – jag som var sjukpensionär efter två års sjukskrivning när jag först träffade Jeanette – och jag har inga problem med att hantera vardagsstressen. Det är som om det inre lugn som infann sig direkt efter EMDR-sessionerna dröjer sig kvar inombords. Det är fantastiskt att en relativt kort behandlingstid kan ge bestående resultat. Innan jag prövade EMDR hade jag hållit på med KBT-terapi i ett år. Jag upplevde det som att terapeuten hade fel fokus, och mycket riktigt hjälpte inte heller behandlingen. När jag kom till ViduNova var det första gången jag upplevde att någon faktiskt lyssnade på vad jag sa och inte försökte placera in mig i ett fack. I och med det blev behandlingen målinriktad från första början och framstegen märktes direkt vilket gjorde mig oerhört motiverad att fortsätta.

Det var en fantastisk känsla att kunna sluta med alla mediciner och återgå till ett normalt liv. ”

Catarina

 

EMDR är en fantastisk metod som jag lär ut till vårdpersonal, samtalsterapeuter och specialiserade coachar.

Information om EMDR och EMDR utbildningar